Tuesday, June 15, 2010

ULAMA' PAS SEPAKAT TINGKAT KUALITI


Ulama PAS Sepakat Tingkat Kualiti

MACHANG, 10 Jun - Perbahasan ucap utama Dewan Ulama yang bersambung pada jam 2 petang tadi menyaksikan kesepakatan pendapat daripada para perwakilan seluruh negara.

Mereka membahaskan peranan yang harus mereka mainkan di dalam PAS. Para perwakilan sepakat meningkatkan kualiti tarbiah, dakwah dan pembinaan pelapis.

Perwakilan daripada Kedah antaranya menegaskan bahawa kepimpinan ulama perlu dikekalkan dalam kepimpinan, sejajar dengan dasar parti yang memperjuangkan akidah Islam.

Manakala cadangan perwakilan daripada Selangor yang menyarankan agar Dewan melahirkan golongan ulama' pelapis turut disokong oleh perwakilan dari Terengganu dan Negeri Sembilan. Antara kaedah yang disarankan oleh perwakilan dari Terengganu adalah melalui institusi pondok.

Sementara wakil dari Kelantan mencadangkan agar Dewan lebih kerap mengadakan program berbentuk muzakarah kelompok bersama non Muslim dan juga parti pakatan bagi menjelaskan tentang dasar perjuangan PAS.

Dalam pada itu wakil dari Dewan Ulama' Johor menyeru Dewan memikirkan cara untuk meningkatkan keahlian Ulama' dalam Dewan. Menjelas pandangan tersebut beliau menyeru agar Dewan juga perlu meningkatkan prestasi sistem keahlian agar lebih tersusun dan bersistematik.

Antara cadangan yang dikemukakan oleh wakil negeri Sembilan dan Johor adalah dengan menyediakan kad keahlian Ulama bagi setiap kawasan.

0 comment:

Post a Comment